Pågående arbete för att utöka skyddet av Vingåkers kommuns dricksvattentäkt

Publicerad: 2021-10-11

Vattendroppe

Det befintliga vattenskyddsområdet i Lyttersta är just nu under revidering. Dricksvatten bär en stor samhällsfunktion och det är viktigt att skyddet motsvarar behovet. Det pågående arbetet omfattar ett nytt förslag till vattenskyddsområde med nya föreskrifter. Innan beslut tas kommer informationsmöten att hållas och förslaget kommer att lämnas till berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare för samråd.

Information om arbetet med att utöka skyddet av Vingåkers kommuns dricksvattentäkt på Sörmlands vatten och avfalls hemsida.

Mer aktuell information