Överförmyndarkontoret erbjuder digital information/utbildning 2022

Publicerad: 2022-01-04

Ni har väl inte missat att överförmyndarkontoret varje månad erbjuder digitala informationstillfällen för god man/förvaltare? Första onsdagen varje månad, klockan 12.15-13.00.

Anmäl dig genom att skicka ett mail till: overformyndaren@flen.se

Berätta vilket/vilka tillfällen du vill delta på. Du får sedan en inbjudan från överförmyndarkontoret via deras kalender med en länk som du kopplar upp dig mot.

Varmt välkommen!


5 januari
Bevaka rätt i dödsbo, vad ska jag tänka på? Boutredning, bouppteckning och arvskifte.

2 februari
Personliga ombud, informerar om sin verksamhet.

2 mars
Arvodering & Extraordinära förvaltningsåtgärder; vad är det? Hur går det till? Preliminärskatt och förenklad arbetsgivardeklaration.

6 april
Uppstart av ärenden; vad händer när TR eller ÖFN har fattat beslut. Vad ska jag tänka på? Tips och tricks? Erfarenhetsutbyte.

4 maj
Vilka svårigheter/utmaningar ser ni ställföreträdare? Lyft frågor och se om ÖF-kontoret eller andra ställföreträdare har tips och råd.

1 juni
Avslut av ärenden; vad händer? Vad ska jag tänka på?

3 augusti
Förvaltarskap och godmanskap; likheter och skillnader.

7 september
Vad är på gång och hur påverkar det dig som ställföreträdare? SOU 2021:36 Gode män och förvaltare – en översyn

5 oktober
Ökad informationsplikt gentemot huvudmännen; vad innebär detta? Hur gör vi nu och vad krävs sedan…? Erfarenhetsutbyte.

2 november
Försäljning av fast egendom och bostadsrätt; vad ska jag tänka på som ställföreträdare?

7 december
Snart dags för årsräkning; vad ska jag tänka på?


Mer information om god man, förvaltare och förmyndare (flen.se)

Vill du bli god man/förvaltare? Fyll i och skicka in intresseanmälan god man/förvaltare

Mer aktuell information