Badförbud hävt

Publicerad: 2017-06-14

[2017-06-19]
Senaste provsvaren visar på låg förekomst av e-coli. Badförbudet hävs.

[2017-06-14]
Det har vid provtagning framkommit att Lytterstabadet har otjänligt badvatten, omprov tas idag 14 juni. Bad avrådes tillsvidare. Sörmland Vatten meddelar att dricksvattnet i området är ok, endast badvattnet är drabbat.

Mer aktuell information