Provtagning vid Marmorbyns badplats

Publicerad: 2021-09-13

[2021-09-13]
Provtagning vid Marmorbyns badplats visar att vattnet åter är tjänligt. Avrådan om bad hävs.

[2021-09-01]
Provtagning visar fortfarande på otjänligt vatten. Bad avrådes fortsatt.

[2021-08-25]
Provtagning visar fortsatt hög halt av intestinala enterokocker. Bad avrådes fortsatt.

[2021-08-23]
Den senaste provtagningen vid Marmorbyns badplats visar fortfarande resultat med anmärkning. Bad avrådes fortsatt.

[2021-08-13]
Det har vid provtagning framkommit att Marmorbyns badplats har otjänligt badvatten, omprov tas måndag 16 augusti. Bad avrådes tillsvidare.

Mer aktuell information