Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2021

Publicerad: 2022-01-24

Vingåker har blivit tryggare. Det rapporterar SKR, Sveriges kommuner och regioner och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i rapporten ”Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2021”. Rapporten mäter tryggheten åren 2018-2020 i Sveriges 290 kommuner utifrån främst fyra faktorer: andel sjukhusvårdade, alltså inskrivna på sjukhus under minst ett dygn, antal utvecklade bränder i byggnader, antal anmälda våldsbrott och antal anmälda stölder.

I årets mätning har Vingåker klättrat upp hela 46 placeringar och hamnar på 117:e plats. I Södermanlands län är det bara Trosa som är tryggare än Vingåker i rapporten. 

Vi har intensifierat samarbetet med Polisen, fastighetsägare och näringsliv men också med allmänheten. Vi har jobbat med kunskapsbaserade metoder så som Effektiv samordning för trygghet, orsaksanalyser, lägesbild och utifrån det riktat insatserna mot problembilden, säger Hanna Mehaj, säkerhetsstrateg i Vingåkers kommun. 

Tittar man närmare på de olika faktorerna är det 8,7 Vingåkersbo per 1 000 invånare, som vårdats på sjukhus till följd av oavsiktliga skador. Bäst siffra i länet har Trosa, med 8,0 sjukhusvårdade kommuninvånare.

När det gäller bränder i byggnad per 1 000 invånare i Vingåker så skedde 0,40. I Södermanland har Oxelösund bäst resultat med 0,36 bränder.

Gällande våldsbrott ligger Vingåker på 10,2 per 1 000 invånare. Trenden visar en minskning om man tittar på mätningen som genomfördes under 2008-2010 och 2014-2016. Bäst i Sörmland är Gnesta och Oxelösund, med 9,0 våldsbrott per 1 000 invånare.

I Vingåker har stöldbrotten minskat med 29 procent sedan förra mätningen. Nu anmäls 26,2 stölder per 1 000 invånare. I Sörmland är Gnesta minst utsatt med 20,4 stölder.


Bild: Hanna Mehaj, säkerhetsstrateg Vingåkers kommun

Mer aktuell information