Offentlighetspriset 2022 till Vingåkers kommun

Publicerad: 2022-11-28

Vingåkers kommun är årets mottagare av Offentlighetspriset. Priset är instiftat av branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU) för att värna offentlighetsprincipen – som är en grundläggande förutsättning för ett öppet samhälle – samt markera vikten av att den upprätthålls. Vingåkers kommun får priset för sitt tydliga uttalade mål om transparens – och att i praktiken efterleva det.

Vingåkers kommuns nämnd-och kommunikationsenhet mottog vid måndagens kommunfullmäktige priset i form av en plakett samt blomsterkvast av Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert med motiveringen:

Sörmlands Medias tidningar har, när de granskat öppenheten i regionens nio kommuner, funnit att den minsta av dem – Vingåker – stuckit ut med sitt aktiva arbete för att öka kunskapen kring offentlighetsprincipen och meddelandefriheten, för att öka transparensen i sin verksamhet. Tidningens uppföljande granskning visar att arbetet gett resultat. Under corona-epidemin var också Vingåkers kommun den enda i länet som var helt öppna kring smittspridningen, medan andra kommuner samarbetade för att dölja fakta och därmed försvåra allmänhetens insyn och journalistisk granskning. Vingåker har också bjudit in Sörmlands Medias tidningars chefredaktör Eva Burman för att föreläsa för kommunens medarbetare om offentlighetsprincipen, meddelandefriheten och journalistiskt arbete. Detta är ett ypperligt exempel på hur en kommun bör agera i allmänhetens tjänst. Mot den bakgrunden tilldelas 2022 års Offentlighetspris Vingåkers kommun.

Pressmeddelande Offentlighetspriset 2022 till Vingåkers kommun

Mer aktuell information