Nytt nummer av Vingåker för dig

Publicerad: 2021-12-15

Nytt nummer av Vingåker för dig i brevlådorna med information om bland annat sota själv-dispens, nya rektorer, projekt hälsosamt liv, nytt system för biblioteket samt händelser och aktiviteter under 2021. Du kan även läsa Vingåker för dig digitalt.

Mer aktuell information