Nya hastighetsbegränsningar i kransorter

Publicerad: 2021-01-29

Marmorbyn

Den 1 februari ändras hastigheten från 50 km/h till 40 km/h i Marmorbyns tätbebyggda område. Strax utanför tätbebyggt område på väg 591 kommer även en begränsning att ske.

Den högsta tillåtna hastigheten är fortsatt 80 km/h utanför tätbebyggt område. Men hastigheten sänks till 60 km/h cirka 150-200 meter, från båda hållen, innan det tätbebyggda området börjar där det sedan blir 40 km/h.

Österåker

Hastigheten sänks från 50 km/h till 40 km/h i Österåkers tätbebyggda område. Förbi Österåkers skola kommer hastigheten på 30 km/h att vara kvar. På väg 591 kommer 40 km/h börja lite utanför kyrkans södra fastighetsgräns, där hastigheten tidigare varit 50 km/h. I norr på väg 586 kommer 40 km/h börja där 50 km/h tidigare varit gällande. Detta börjar gälla cirka 150 meter innan gränsen för tätbebyggt område.

Baggetorp

Hastighetssänkning kommer även de ske i Baggetorp till våren. 50 km/h sänks till 40 km/h i tätbebyggt område. Rv 52 är undantaget där det fortsatt kommer vara 50 km/h.

Mer aktuell information