Nya e-tjänster

Publicerad: 2023-10-17

E-tjänst för felanmälan på kommunal mark
Har du uppmärksammat brister på kommunal mark? Vingåkers kommun tar tacksamt emot information om de brister du uppmärksammat för att utreda om eventuella åtgärder är aktuella på platsen. Vingåkers kommun arbetar strategiskt med planering av fysiska åtgärder på kommunal platsmark och denna information är värdefull för vår framtida planering.

E-tjänst för ansökan om tillfälliga dispenser
Nu kan du som tillfälligt behöver parkera eller köra där du vanligtvis inte får enligt aktuell reglering genom lokala trafikföreskrifter, ansöka om tillfällig dispens. Tillfällig dispens kan användas vid till exempel en flytt där du behöver parkera nära en entré. Kommunen kan endast utföra en dispens för kommunal mark. När en tillfällig dispens har godkänts skickas beslut och ett kort ut till sökande samt trafikövervakare. Kortet ska läggas i framrutan av det fordon som beslutet gäller så att kortet tydligt syns.

Mer aktuell information