Nya besöksrutiner på kommunens äldreboenden från och med 1 oktober

Publicerad: 2020-09-30

1 oktober upphör det tillfälliga besöksförbudet på äldreboenden. För att skydda våra äldre och minska risken för smittspridning ber vi besökare att ta hänsyn till besöksrutinerna nedan.

  • Ta kontakt med avdelningen innan ditt besök för att stämma av inför besöket samt för att få information om eventuell besöksrestriktion på grund av smitta.
  • För att besöka boendet ska du vara frisk. Har du förkylningssymtom? Vänta med besök till efter två symtomfria dygn.
  • Vi uppmuntrar i första hand till besök utomhus. Inomhus sker besöket i brukarens lägenhet/rum. Som besökare ska du inte vistas i de allmänna utrymmena.
  • Max två besökare samtidigt hos en brukare. Finns önskemål om fler besökare, kontakta enhetschef i förväg.
  • Håll avstånd och tvätta/sprita händerna ofta.

Vid smitta kommer besöksrestriktioner att införas på den avdelning det berör. Observera att rutiner kan komma att ändras beroende på nya/ändrade direktiv eller utifrån verksamhetens egna riskanalyser.


Växelvård
Från 1 oktober återupptas verkställande av alla växelvårdsbeslut.

Dagvård
Från 1 november återupptas verkställande av dagvårdsbeslut. Anpassning sker så att gruppstorlekarna begränsas till fyra deltagare per grupp. Därför kan frekvensen på dagvård för den enskilda glesas ut.

Samlingssal och matsal/restaurang
Samlingssalen kommer att hållas stängd för utomstående och för aktiviteter som riktar sig till hela säbo minst fram till årsskiftet. Detsamma gäller Humlegårdens restaurang.

Mer aktuell information