Ny tobakslag träder i kraft 1 juli 2019

Publicerad: 2019-05-02

Riksdagen beslutade 12 december 2018 om en ny tobakslag. De viktigaste punkterna i den nya lagen, som träder i kraft 1 juli 2019 är:

• Sverige undertecknar Världshälsoorganisationen WHO:s protokoll för att ta bort olaglig handel med tobaksvaror
• Tillståndsplikt införs för tobaksförsäljning
• Rökförbud i utomhusmiljöer som uteserveringar, entréer, perronger, lekparker med flera. Rökförbudet utvidgas även till att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning
• Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner
• Regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag om marknadsföring av tobaksvaror på internet senast 19 mars 2019
• Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning genomförs och börjar gälla 20 maj 2019
Regeringen hade föreslagit en skärpning av marknadsföringsreglerna, men den nuvarande skrivningen i tobakslagen kvarstår. Den innebär att det är förbjudet att marknadsföra tobaksprodukter utom vid försäljningsställen men reklamen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak.

Information till skolor om nya tobakslagen

Information till restauranger

Information till dig som är partihandlare för tobaksvaror

Information till dig som säljer tobak till konsument

Mer aktuell information