Ny tobakslag om bland annat rökförbud i utomhusmiljöer

Publicerad: 2019-01-24

Riksdagen beslutade 12 december 2018 om en ny tobakslag. De viktigaste punkterna i den nya lagen, som träder i kraft 1 juli 2019 är:

• Sverige undertecknar Världshälsoorganisationen WHO:s protokoll för att ta bort olaglig handel med tobaksvaror
• Tillståndsplikt införs för tobaksförsäljning
• Rökförbud i utomhusmiljöer som uteserveringar, entréer, perronger, lekparker med flera. Rökförbudet utvidgas även till att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning
• Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner
• Regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag om marknadsföring av tobaksvaror på internet senast 19 mars 2019
• Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning genomförs och börjar gälla 20 maj 2019
Regeringen hade föreslagit en skärpning av marknadsföringsreglerna, men den nuvarande skrivningen i tobakslagen kvarstår. Den innebär att det är förbjudet att marknadsföra tobaksprodukter utom vid försäljningsställen men reklamen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak.

Kampanj för att skydda barn mot tobaksrök

Skydda barn mot tobaksrök är en kampanj som tagits fram i samverkan med barnhälsovården, mödrahälsovården och Kommunikationsstaben i Region Sörmland samt Vårdcentralen och familjecentralen i Vingåker. Kampanjen syftar till att skapa medvetenhet och stärka föräldrar och blivande föräldrar i att skydda barnet från passiv rökning och att skapa förutsättningar för att barnet får möjlighet att växa upp i en hälsosam miljö. Arbetet är ett resultat av satsningar inom Region Sörmland för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Mer aktuell information