Ny skola i Marmorbyn

Publicerad: 2021-07-01

Vägskylt med ortsnamnet Marmorbyn på

Marmorbyn är en by i Vingåkers kommun vid sjön Kolsnaren mellan Katrineholm och Vingåker i Södermanland. Byn byggdes upp kring brytningen av gropptorpsmarmorn i början av sekelskiftet, genom att Gropptorps Marmor AB ville erbjuda sina anställda bostäder. Marmorbruket är nu nedlagt sedan länge och den eran återberättas i Marmormuseet som finns i byn bygdegård. Byn har fortsatt att växa och med sin närhet till både Vingåker som Katrineholm och till skog och sjö är det ett uppskattat område att flytta till.

På kommunfullmäktige den 21 juni -21 beslutades att ge Vingåkers Kommunfastigheter AB i uppdrag att bygga en ny skola i Marmorbyn för förskoleklass till årskurs 6. I nuläget finns det 100 elever på skolan men den nya skolan ska rymma upp till 140 elever. Den nya skolbyggnaden ska tillsammans med befintliga byggnader inrymma lokaler för skola och fritidshem. På skolområdet i Marmorbyn finns även paviljongen (den mindre skolbyggnaden) samt en byggnad som inrymmer idrottshall och matsal. Dessa byggnader kommer att kvarstå efter nybyggnationen medan den äldre skolbyggnaden kommer att rivas då den nya står klar. Investeringskostnaden för projektet får uppgå till högst 25,9 mkr och skolan ska vara färdigställd under 2022. Läs hela pressmeddelandet om beslutet här

Du kan följa bygget på denna sida

Mer aktuell information