Ny förordning om engångsprodukter

Publicerad: 2023-12-01

Från och med 1 januari 2024 träder den nya förordningen om engångsprodukter i kraft i Sverige. Från detta datum krävs att serveringsställen erbjuder snabbmat och dryck i återanvändbara muggar och matlådor, och dessutom informerar sina kunder om plastens negativa miljöpåverkan, som fastställs i förordningen om engångsprodukter.

Målet med förordningen är att reducera engångsprodukters påverkan på miljön, inklusive både nedskräpning och resursförbrukning.

Internationellt har många projekt och initiativ satts i gång för att stödja användningen av återanvändbara alternativ. Exempel i Sverige är kunder som köper kaffe på Pressbyrån och 7-Eleven erbjuds rabatt när de använder sina egen mugg. Det är ett positivt steg mot att minska engångsprodukters påverkan på miljön.

Läs mer om vad den nya förordningen om engångsprodukter innebär för företag och serveringar samt vilka undantag som gäller.

Infoblad näringsliv

Mer aktuell information