Ny förening ska driva utvecklingen av Hjälmaren

Publicerad: 2024-02-08

Ett viktigt steg för utvecklingen av Hjälmaren har tagits där föreningen Hjälmarsamarbetet har bildats, med uppdrag att samordna utvecklingen av bland annat landsbygdsutveckling, naturmiljö och friluftsliv. Utgångspunkten i arbetet är samverkan med civilsamhälle, näringsliv, markägare och offentlig sektor.

För att skapa en attraktiv och levande landsbygd med ett rikt friluftsliv och förutsättningar för en stark besöksnäring kring Hjälmaren har de kommuner, regioner, länsstyrelser och besöksorganisationer runt Hjälmaren tillsammans bildat föreningen Hjälmarsamarbetet.

Föreningens huvuduppdrag är att samordna utvecklingsarbetet gällande landsbygdsutveckling, maritim utveckling, friluftsliv, besöksnäring, naturmiljö, kulturmiljö, fiske, vattennivå- och kvalité. Vidare ska föreningen verka för en effektiv samverkan och samordning mellan kommunerna, regionerna, länsstyrelserna och destinationsbolagen med fokus på Hjälmaren, samt lokal förankring och samverkan med civilsamhälle, näringsliv och markägare.

I föreningen ingår representanter från Vingåkers kommun, Katrineholms kommun, Eskilstuna kommun, Arboga kommun, Örebro kommun, Länsstyrelsen Södermanland län, Länsstyrelsen Västmanland län och Länsstyrelsen Örebro län, Destination Eskilstuna, +Katrineholm och Örebrokompaniet.

– Det känns bra att vi tar det här steget och samlar oss kring gemensam planering och aktiviteter för att utveckla besöksnäring och näringsliv, på och runt Hjälmaren. Vi får en arena för att arbeta mer långsiktigt och samordnat med frågor som rör sjön, för en attraktiv och levande landsbygd i landskapen runt sjön, säger Robert Davidsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommun.

– Hjälmaresamarbetet ger goda möjligheter att identifiera och utveckla samband mellan platser och områden på olika sidor av kommun- och regiongräns. Genom gemensamma kartläggningar och gränsöverskridande kontakter kan Hjälmaren fungera som en möjliggörare istället för en avdelare, säger Pelle Tengö, samhällsplanerare på samhällsbyggnadsförvaltningen i Vingåkers kommun.

Mer aktuell information