Ny avgift införs i hemtjänsten för besök som avbokas för sent 

Publicerad: 2020-06-29

Precis som till exempel tandläkaren redan har gjort så inför Vingåkers kommun nu, efter ett beslut av kommunfullmäktige, en avgift för ej eller för sent avbokade besök i hemtjänsten.  

 Syftet är inte att få in pengar på avgifter utan att minska den arbetstid som går åt till att åka till brukare som det visar sig inte är hemma eller som inte vill ha hjälp när personalen kommer.  

 Avgiften är 100 kr/besök som inte avbokas eller avbokas försent och där planerad insats inte kan utföras. Den nya avgiften ingår inte i maxtaxan vilket innebär att även den som idag inte betalar någonting för sin hemtjänst kommer att få betala den nya avgiften. Undantag görs för t.ex. akut sjukdom. För ett mjukare införande av den nya avgiften kommer den att tas ut först efter tre tidigare varningar.  

 Avbokning av insats ska ske senast dagen innan den ska utföras. Avbokning sker genom ett telefonsamtal till hemtjänstens planerare på telefon 0151-19394, telefontid kl. 7.00-10.00 alla dagar samt vardagar även kl. 13-14.30.  

Förändringen införs från den 1:a juni 2020. 

Läs mer på denna sida, beslut i kommunfullmäktige
(Sidan 46)

Mer aktuell information