Norsk minnesdag i Vingåker

Publicerad: 2022-05-13

Få svenskar känner till att Vingåker med Kjesäter har en viktig plats i Norges ockupationshistoria. 43 000 flyktingar togs emot under tre mörka krigsår. Denna fristad vid slottet öppnades 15 juni 1942.   

Samma datum 80 år senare invigs en minnesplakett på Vingåkers järnvägsstation. Dit reste flyktingarna sedan de korsat svenska gränsen för att undkomma Nazi-Tysklands ockupation. Plaketten bekostas av Norges ambassad och avtäcks i närvaro av bland annat norska ambassadören i Sverige Aud Kolberg och Sveriges ambassadör i Oslo, Cecilia Björner. 

Invigningsceremoni av norsk minnesplakett vid Vingåkers järnvägsstation
15 juni 10.00–10.30

Medverkande:
Anneli Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande
Aud Kolberg, Norges ambassadör
Kulturskolan

Filmvisning, föredrag och samtal på Vingåkers bibliotek
14 juni 18.00–20.00

Filmen ”Flykten från Norge” från 1963 visas och diskuteras. Se bibliotek.vingaker.se för mer information.
Arrangör: Västra Vingåkers hembygdsförening i samverkan med biblioteket


Kjesäters roll i norsk krigshistoria

Kjesäter var i praktiken norskt territorium fram till andra världskrigets slut sommaren 1945. Transitcentralen organiserades och finansierades av Norges exilregering i London, i samförstånd med svenska regeringen. Norge var det enda land som gavs ansvar för sina egna flyktingar. De som via Kjesäter slussades ut i svenska samhället utgjorde en tredjedel av alla flyktingar (exklusive finska krigsbarn) som Sverige tog emot under kriget.  

Då den norska centralen stängdes efter freden 1945 återbrukades Kjesäter för mottagning av främst judinnor från Polen. De var bland närmare 10 000 människor som undkommit Förintelsen i krigets slutskede och av Röda korset förts till Sverige för vård och rehabilitering. Denna verksamhet pågick vid Kjesäter och flera andra före detta norska förläggningar i Sverige till hösten 1946.  

Med minnesplaketten och verksamheten vid Kjesäter som utgångspunkt kan såväl svensk-norska relationer som krigsårens flyktingströmmar förstås på ett nytt sätt. Detta kan främja studier och undervisning i historiens återkomst i dagens Europa, om än i andra länder och andra ödesmättade skepnader.    

Kontakt
Mats Wallenius, mats@kulturfonden.net
Anders Johansson, jajajaj1942@gmail.com

Bild
Norsk familj vid ankomsten till Kjesäter
Norska riksarkivet

 

Mer aktuell information