Medarbetarpris för betydelsefulla insatser inom utbildningsverksamheten

Publicerad: 2023-02-15

Från och med 2022 delar barn- och utbildningsnämnden årligen ut pris för betydelsefulla insatser inom kommunens utbildningsverksamhet. Genom priset vill nämnden premiera den eller de medarbetare som genom sitt arbete särskilt bidragit till barns och elevers utveckling inom skolans kunskapsuppdrag och värdegrundsuppdrag.

Ett pris delas ut för respektive uppdrag. Priset inom kunskapsuppdraget delas ut till den eller de medarbetare som genom sitt arbete särskilt bidragit till barns och elevers utveckling av sina kunskaper och sitt lärande, inom utbildningsverksamheten i Vingåkers kommun.

Priset inom värdegrundsuppdraget delas ut till den eller de medarbetare som genom sitt arbete särskilt bidragit till att lyfta de mänskliga rättigheterna och samhällets grundläggande demokratiska värderingar, inom utbildningsverksamheten i Vingåkers kommun.

Priset kan delas ut till medarbetare inom förskola, fritidshem och grundskola, och det kan delas ut till en hel verksamhet, ett arbetslag, en arbetsgrupp eller en enskild medarbetare.

Prissumma

Prissumman är 2 000 kronor för vart och ett av de två prisen.

Nominering och ansökan

Vårdnadshavare, elever, personal och övriga kommuninvånare kan lämna förslag på pristagare.

Förslaget ska innehålla:

  • Namn på den eller de som föreslås vinna priset.
  • En motivering till varför den eller de ska få priset, och en beskrivning av hur arbetet har bidragit till barns och elevers utveckling och lärande, inom utbildningsverksamheten i Vingåkers kommun.
  • Namn på, och kontaktuppgifter till, den eller de som lämnat förslaget på pristagare.

Märk nomineringen ”Medarbetarpris” och skicka till bou@vingaker.se eller
BoU, Vingåkers kommun, 643 80

Skicka in din nominering senast 21 april.

Prisutdelning

Priserna delas ut den 9 juni 2023, i samband med skolavslutningen.

Mer aktuell information