Niornas meritvärde lyfter Vingåkersbygden

Publicerad: 2023-10-12

I veckan har Skolverket presenterat de officiella siffrorna för niornas meritvärde, det vill säga snittbetyget för kommunens elever i årskurs 9, i samtliga kommuner i landet.

Vingåkers kommun har återkommande de senaste åren höjt sitt meritvärde och närmar sig 2023 rikets snitt på 223,6 med sitt resultat på 215,5 att jämföra med 2018 års resultat om 171,9.

Diagrammen visar resultatet för 2023 och 2018 där de röda staplarna är de 25% av kommunerna med lägst meritvärde och de gröna staplarna är de 25% av kommunerna med högst meritvärde. Det svarta strecket markerar Vingåkers kommuns placering i jämförelse med Sveriges 290 kommuner.

– Först och främst vill jag framhålla att vår viktigaste framgångsfaktor är medarbetarnas engagemang för barn och elever. Med det engagemanget har Vingåkers skolor lyckats vända utvecklingen och får det stigande meritvärdet som ett kvitto på höjd kvalité i våra skolor. Vi har under de senaste fem åren arbetat metodiskt för ett hållbart kvalitetsarbete med fokus på insatser som ska ge effekt på elevers lärande. Den viktigaste insatsen är att vi har identifierat språket som nyckeln till ökade kunskaper inom alla ämnen. Vi har lärt oss mer om hur vi kan stärka elevers förmåga att använda språket för kommunikation, tolka information och använda språket för att visa sina kunskaper. Vi har också arbetat med riktade insatser i matematik, lärt oss mer om hur vi skapar en tillgänglig, tryggare lärmiljö och stärkt vår förmåga att göra anpassningar för elever som behöver ett extra stöd, säger Agneta Arvidsson, förvaltningschef barn- och utbildning.

– Det som våra lärare och andra medarbetare har åstadkommit påverkar självklart framtidsutsikterna för de ungdomar som går ut nian den här perioden, men inte bara det. När de här eleverna får barn som i sin tur ska börja skolan kommer barnens föräldrar ha en mer positiv syn på skolan än de annars skulle ha haft. Resultaten som vi ser nu kommer alltså att påverka bygdens utveckling i generationer framåt. Stort och varmt tack till alla som har bidragit till denna enastående utveckling, säger Ralf Hedin, kommundirektör.

Mer aktuell information