Nationella anhörigdagen 6 oktober

Publicerad: 2020-09-29

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, (Nka) är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Under vecka 41 uppmärksammar de den europeiska anhörigdagen den 6 oktober med webbinarier och digital kurs för anhöriga.

Webbinarium 6 oktober – Europeiska anhörigdagen
Inledningstal av socialminister Lena Hallengren och moderator Mark Levengood.

Webbinarium 7 oktober – Mindfulness för anhöriga
Anhörigkonsulent Nicklas Börstell i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) håller ett webbinarium om mindfulness.

Navigeringskurs 7 oktober – Om demens och kognitiva sjukdomar
Navigationskursen kommer att innehålla föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom. Mer information om navigeringskursen om demens och kognitiva sjukdomar – anhoriga.se

Mer aktuell information