När läggs badbryggorna i vid de kommunala badplatserna?

Publicerad: 2021-04-26

Kommunens tekniska enhet börjar arbetet med att lägga i badbryggor vid de kommunala badplatserna under vecka 19-20. Dykning av badplatserna kommer att ske under helgerna vecka 20-21.

Tänk på att alltid kontrollera vattnet innan du hoppar eller dyker!

Varför ska man inte hoppa eller dyka på okänt vatten?
Du måste alltid ta reda på hur djupt det är där du tänker hoppa eller dyka i. Är det för grunt kan du skada dig. Även om du vet att det var djupt förra året när du badade på samma plats, kan någon ha slängt i en cykel, en spark eller något annat.


[2021-05-19]

Iläggningen av bryggorna har blivit något försenat på de ställen som det är beställt nya bryggor till.

Baggetorp och Marmorbyn inväntar vi nya beslag för att kunna färdigställa det sista.
Österåkers bryggor är försenade på grund av materialbrist och beräknas läggas i under början av vecka 22.
Mer aktuell information