Mötesplatsen

Publicerad: 2022-08-25

Verksamheten på Mötesplatsen har under sommaren, trots semestertider, haft öppet fyra dagar i veckan. Fantastiska volontärer ställde upp och tog emot vuxna och barn på Mötesplatsen för språkundervisning och aktiviteter för barn/ungdomar.

– Föräldrarna tillsammans med barn, vad kan bli bättre för att känna sig välkomna i vårt samhälle? sammanfattar Liudmila Holm, integrationschef, sommaren på Mötesplatsen.

Mer aktuell information