Mötesplatsen

Publicerad: 2023-01-18

Tidigare användes en översättnings-app på plattan som alltid stod framme på Mötesplatsen men nu behövs den inte – alla kan tillräcklig svenska för att göra sig förstådda. Någon är lite bättre och någon är nybörjare, oavsett är alla glada att träffas och bygga gemenskap och nätverk.

– Behovet av att vara en del av en gemenskap kan ses som ett av människornas grundläggande behov. Alla vill kunna uppleva att vi är uppskattade och att vi accepteras som vi är. Upplevelsen av gemenskap är en del av de viktigaste faktorerna som påverkar hälsa och mående, säger Liudmila Holm, integrationschef i Vingåkers kommun om arbetet med integration med hjälp av Mötesplatsen.

Ett bra sätt att lära sig svenska är att prata med människor som redan kan svenska. Ideella krafter på bland annat Mötesplatsen finns till hands för att stödja nya i Sverige. Gästerna välkomnas med sånger på svenska och som i sin tur har sjungit tillbaka på ukrainska. Flera av Mötesplatsens besökare avslutade nyligen en språkkurs med Åsa Folkhögskola vilket firades tillsammans.

– Det hörs här och där lite arabiska, dari, ukrainska och svenska – en fantastisk upplevelse av gemenskap och samhörighet – det är meningen med livet, sammanfattar Liudmila, integrationschef.

Bild från luciafika på Mötesplatsen.

 

Mer aktuell information