Medborgarundersökning – hjälp oss utveckla Vingåkersbygden

Publicerad: 2021-09-22

Nu drar Statistiska centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning igång. Sammanlagt 161 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen i år varav Vingåkers kommun är en av de deltagande kommunerna.

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

Förutom nya frågor om integration och jämlikhet kan i år bredare åldersgrupper lämna svar i undersökningen. Den övre åldersgränsen har tagits bort helt och det innebär att även personer över 84 år kan delta.


SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Mer information om SCB:s medborgarundersökning på SCB:s hemsida.

Mer aktuell information