Medborgarlöfte 2023

Publicerad: 2023-03-27

Kommunchef Ralf Hedin och Johan Karlsson, chef för lokalpolisområde Katrineholm undertecknade idag ett medborgarlöfte mellan kommun och Polisen. Medborgarlöften är en del av Polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Polisen lovar i medborgarlöftet för 2023 att:

  • genomföra trafikkontroller med fokus att minska hastighetsöverträdelser i Vingåkers kommun med särskilt fokus på landsbygden.
  • genomföra riktade kontroller med syfte att minska störande motortrafik i tätorten.
  • genomföra flera riktade insatser mot ungdomsproblematik i Vingåker.
  • genomföra riktat arbete i de centrala delarna i syfte att öka den upplevda tryggheten samt förebygga brott.

Kommunen lovar att:

  • genomföra den årliga trygghetsvandringen i Vingåker tillsammans med polisen och medborgare från Vingåkersbygden. Vandringen ska ske med fokus på att öka tryggheten.
  • genomföra mätningar med digitala hastighetsskyltar på varierande vägar i kommunen. Analysera resultat från dessa mätningar och vid behov delge dessa till polisen för att skapa säkrare trafikmiljöer.
  • genomföra riktade insatser för att öka meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.
  • trygghetsvärdar kommer att arbeta under sommarperioden för att stötta ungdomar vid olika platser samt öka tryggheten.

Polisen och kommun lovar att:

  • stötta initiativ till meningsfulla aktiviteter för motorintresserade unga.
  • genomföra kunskapshöjande insatser riktat till äldre om hur man kan skydda sig mot olika typer av bedrägerier.

Läs mer om medborgarlöftet och samverkansöverskommelsen mellan kommunen och Polisen.

Mer aktuell information