Medborgarlöfte 2022

Publicerad: 2022-03-23

Kommunchef Ralf Hedin och Liselotte Jergard, chef för lokalpolisområde Katrineholm undertecknade i mars ett medborgarlöfte mellan kommun och Polisen. Medborgarlöften är en del av Polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Polisen lovar i medborgarlöftet för 2022 att:

 • genomföra trafikkontroller med fokus att minska hastighetsöverträdelser i Vingåkers kommun.
 • genomföra riktade insatser så som möten och fordonskontroller med syfte att minska störande motortrafik i tätorten.
 • genomföra flera riktade insatser mot ungdomsproblematik i Vingåker.
 • områdespolisen kommer att fortsätta med sina täta kontakter med skola, fritidsgården och socialtjänst för att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som är på väg in i kriminalitet.
 • låta medborgare styra polisens inriktning under en arbetsdag.

Kommunen lovar att:

 • genomföra den årliga trygghetsvandringen i Vingåker tillsammans med polisen och medborgare från Vingåkersbygden. Vandringen ska ske med fokus på att öka tryggheten.
 • genomföra mätningar med digitala hastighetsskyltar på varierande vägar i kommunen. Analysera resultat från dessa mätningar och vid behov delge dessa till polisen för att skapa säkrare trafikmiljöer.
 • genomföra riktade insatser för att öka meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar
 • trygghetsvärdar kommer att arbeta under sommarperioden för att stötta ungdomar vid olika platser.

Polisen och kommunen lovar att:

 • inkludera näringslivet i brottsförebyggande arbete.
 • stötta initiativ till meningsfulla aktiviteter för motorintresserade unga.

Medborgarlöfte 2022

Mer aktuell information