Medborgarlöfte 2020

Publicerad: 2020-02-03

Kommunchef Ralf Hedin och Lieslotte Jergard,chef för lokalpolisområde Katrineholm undertecknade måndag 3 februari ett medborgarlöfte mellan kommun och Polisen. Medborgarlöften är en del av Polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Polisen lovar i medborgarlöftet för 2020 att:

  • genomföra minst 100 trafikkontroller med 20-minutersmetoden i tätorten Vingåker
  • genomföra minst två riktade insatser mot EPA-traktorer och mopeder i samverkan med trafikgruppen
  • områdespolisen kommer att fortsätta med sina täta kontakter med skola, fritidsgården och socialtjänst för att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som är på väg in i kriminalitet

Kommunen lovar att:

  • genomföra den årliga trygghetsvandringen i Vingåker tillsammans med Polisen och medborgare från Vingåker. Vandringen ska ske med fokus på belysningen
  • att mäta och kartlägga hastighetsöverträdelser i kommunen, med medborgardialogen som utgångspunkt
  • att beakta resultaten från dessa mätningar i arbetet med att skapa säkrare trafikmiljöer
  • genomföra mätningar med “Din hastighet” på aktuella vägavsnitt för att få kunskap om hur hastighetsfrekvensen ser ut under en viss mätperiod

Polisen och kommunen lovar att:

  • Tillsammans arbeta för att göra tennisparken till en tryggare och säkrare plats

Medborgarlöfte 2020

 

Mer aktuell information