Med anledning av Försvarsmaktens uttalande under rikskonferensen Folk och Försvar

Publicerad: 2024-01-15

De senaste dagarna har det i media, i samband med rikskonferensen Folk och Försvar, varit ett stort fokus på det säkerhetspolitiska läget och vilket ansvar individer och myndigheter har. Vingåkers kommuns grundläggande ansvar är att bedriva våra viktiga uppgifter och verksamheter, oberoende av vad som händer.

Arbete med krisberedskap och civilt försvar
Vingåkers kommun arbetar långsiktigt med krisberedskap och totalförsvarsplanering. Det civila försvaret, som kommunen är en del av, tillsammans med det militära försvaret är tillsammans totalförsvaret.

Vingåkers kommuns krisberedskap och civilt försvar handlar bland annat om att identifiera vad för uppgifter vi har inom kommunen som vi behöver fortsätta göra, även om något oönskat händer. Det kan vara en pandemi, elavbrott eller krig. Det handlar även om att ta fram reservplaner för det. Kommunen samarbetar också med andra aktörer, som polis, räddningstjänst och näringsliv för att se till att vi jobbar effektivt tillsammans vid olika händelser.

Vingåkers kommun har stor vana och erfarenhet av att hantera olika typer av oönskade händelser. Från vardagshändelser till mer omfattande händelser. Medarbetare hanterar olika komplexa utmaningar dagligen och bidrar till att vi klarar av olika typer av händelser på ett bra sätt.

Höjd beredskap och totalförsvarsplikt
Om det utbryter krig i vårt närområde, eller om läget i övrigt i omvärlden allvarligt påverkar Sverige eller hotar vår säkerhet och självständighet kan regeringen besluta om höjd beredskap. Höjd beredskap betyder att regeringen får större handlingsfrihet att agera och fatta olika beslut. I ett sådant läge har varje kommun fortsatt ett ansvar att bedriva sina samhällsviktiga verksamheter, exempelvis att erbjuda barnomsorg och bedriva kommunal hälso- och sjukvård samt se till att måltidsverksamheten fungerar och kan tillaga måltider till de mest utsatta.

Alla mellan 16 och 70 år som bor i Sverige kan behöva hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig, det kallas totalförsvarsplikt. Det finns tre typer av totalförsvarsplikt; värnplikt, civilplikt och allmän tjänsteplikt. Du som arbetar inom en samhällsviktig verksamhet omfattas av den allmänna tjänsteplikten om du inte ännu har blivit krigsplacerad. Det betyder att du ska gå till ditt arbete för att verksamheten ska fortsätta fungera. Det innebär också att du kan få andra uppgifter än de du har i fredstid på ditt arbete. Den som redan är krigsplacerad enligt lagen om totalförsvarsplikt omfattas inte av allmän tjänsteplikt.

Det finns också en möjlighet för Arbetsförmedlingen att ”anvisa arbete”, så att exempelvis de som saknar anställning får hjälpa till med sådant som behövs i samhället.

– Vi följer utvecklingen i omvärlden noga och samverkar med en mängd olika aktörer. Tills dess att regeringen formellt höjer nationens beredskap finns heller inga andra uppdrag än de som kommunen normalt ansvarar för. Hela kommunen planerar för att hantera dessa, oavsett var som händer i vår omvärld, säger Hanna Mehaj.

Hur kan jag som invånare bidra?

  • Var källkritisk. De krafter som vill motverka ett öppet och fritt samhälle kan försöka göra det genom till exempel lögner och propaganda. Det kan handla om att förstärka konflikter som finns i samhället eller på andra sätt bryta ned samhällets funktionalitet. Att vara källkritisk är ett sätt att värna demokratin.
  • Se över din hemberedskap så att du klarar minst en vecka utan stöd från samhället. Att ha hemberedskap för en vecka hjälper dig och dina närmaste, men ökar också hela samhällets anpassningsförmåga.
  • Ta hand om varandra. Det finns både vuxna och barn, som känner oro och rädsla med anledning av utvecklingen i omvärlden och uttalanden om säkerhetsläget. Många barn har sett och hört uttalanden i sociala medier. I Vingåkers kommun finns också många människor med tidigare erfarenhet av krig. Det finns hjälp och stöd, se länkar nedan för mer information.

Krisinformation.se – Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner

Lilla.krisinfo.se – Information till barn och unga (krisinformation.se)

 

Mer aktuell information