Lustgas som berusningsmedel

Publicerad: 2023-08-04

Användning av lustgas i berusningssyfte har ökat kraftigt i hela världen under den senaste tioårsperioden och är nu vanligt i Sverige. En ny undersökning från Region Sörmland (Liv & Hälsa ung publicerad 29 juni 2023) visar att i Södermanland har 10 procent av eleverna i årskurs 2 i gymnasiet testat lustgas. Undersökningen visar även att i årskurs 9 är det 6 procent och i årskurs 7 är det 4 procent av eleverna som har använt lustgas.

Den som använder lustgas i berusningssyfte riskerar allvarliga skador på nervsystemet och hjärnan. Att andas in koncentrerad lustgas kan orsaka medvetslöshet och skador i mun och luftvägar. Användning under längre tid kan orsaka domningar, förlust av känsel och muskelsvaghet. Det kan också leda till psykiatriska problem och psykoser.

Lustgas används som drivgas i vissa livsmedelsprodukter, till exempel i gräddsifoner. I dessa är lustgasen koncentrerad. Lustgas används också som smärtlindring i sjukvården, till exempel vid förlossning och är då utblandad med syrgas, vilket gör den säker att använda. Eftersom lustgas är lagligt i Sverige tror många ungdomar att det är ofarligt. Prata med ungdomar och unga vuxna i din närhet om att avstå från att använda lustgas.

Mer information om lustgas
giftinformation.se
fullkoll.nu

Faktablad lustgas vuxna
Faktablad lustgas lättläst
Faktablad lustgas engelska
Faktablad lustgas arabiska
Faktablad lustgas dari
Faktablad lustgas somaliska
Faktablad lustgas tigrinja
Faktablad lustgas ryska
Faktablad lustgas ukrainska

Foto: Läkemedelsverket


Liv & Hälsa ung kommunåterkoppling

I kommunåterkopplingen redovisas ett urval av resultat för Vingåkers kommun från Liv & hälsa ung undersökningen 2023. Kommunåterkopplingen redovisas årskursvis och innehåller resultat som har betydelse för elevernas hälsa och välbefinnande.

Liv & Hälsa ung Vingåkers kommun 2023

Mer aktuell information