Lokala restriktioner utifrån pandemilagen för kultur och fritids verksamheter

Publicerad: 2021-01-25

Riksdagen har tagit beslut om den nya så kallade pandemilagen som började gälla den 10 januari. Folkhälsomyndigheten har utifrån pandemilagen beslutat om ett antal föreskrifter. Kultur- och fritidsenheten i Vingåkers kommun har utifrån detta fattat beslut om lokala föreskrifter för sina verksamheter.

– Pandemilagen berör till stor del kultur- och fritids verksamheter varför vi har diskuterat igenom vilka konsekvenser lagen innebär för våra verksamheter. Vår uppfattning är att en bidragande orsak till den mindre omfattande smittspridningen i Vingåkers kommun är för att vi snabbt stängde ner våra verksamheter och på så sätt motade Olle i grind, säger Elin Pettersson, kultur- och fritidschef i Vingåkers kommun.

Från 25 januari fram till och med 30 april gäller följande lokala åtgärder:

Vingåkersbadet håller fortsatt stängt för allmänheten. Badhuset förbereder för att kunna erbjuda klassbad för kommunens skolor samt privat simskola.

Säfstaholms slott håller fortsatt stängt för allmänheten.

Biblioteket håller stängt för besök men erbjuder möjlighet att hämta reserverade böcker. Bibliotekslokalerna genomgår även ett större stambyte som beräknas vara klart sista april.

Sporthallar öppnar upp för barn- och ungdomsverksamhet för födda 2005 och senare samt elitverksamhet. Vid öppnandet uppmuntrar kommunen till att hålla omklädningsrummen stängda och att idrottsutövarna duschar och byter om hemma, att idrottsledarna möter upp barnen/ungdomarna i entrén och slussar in dem i lokalen samt uppmanar vårdnadshavare att inte följa med in i lokalen utan vänta utanför.

Fritidsgårdens lokaler öppnar för 15 personer (inklusive personal) men fortsätter att i första hand anordna aktiviteter utomhus.

Samtliga lokaler kommer att märkas upp med maxantal personer som får vistas i respektive lokal.

Beslut kan komma att ändras utifrån rådande situation gällande smittoläget.

Mer aktuell information