Kvartalets medarbetare

Publicerad: 2018-02-12

Kvartalets medarbetare Gunnel och socialchef Dag Wallströmer

Första kvartalets medarbetare 2018 på socialförvaltningen är Gunnel Farne Wiborn på AnhörigCentrum.

Gunnel har från starten byggt upp det som idag är en relativt välkänd och mycket välrenommerad verksamhet. Flertalet av oss hamnar någon gång i livet i den situationen att vi har närstående som blir svårt sjuka eller drabbas av funktionsnedsättningar. Det innebär ofta att vårt eget liv ändras i grunden och att vi får brottas med svåra frågor och starka känslor. Det kan då vara ett stort stöd att få träffa andra i samma situation eller få prata med en anhörigkonsulent eller annan personal.

På AnhörigCentrum träffas bland annat anhöriga till personer med demenssjukdom, föräldrar till barn med funktionsnedsättning, anhöriga till missbrukare och sorgegrupper. Det finns också plats för enskilda samtal och informations- och utbildningstillfällen. Härifrån utgår också väntjänsten som är en ideell verksamhet.

Motiveringen lyder:
“Gunnel har troget, ihärdigt och framgångsrikt under många år drivit och utvecklat stödet till anhöriga i Vingåkers kommun. Med sitt kunnande och sin lyhörda personlighet har Gunnel också bidragit till hela verksamhetens utveckling genom att ta på sig olika utvecklingsuppdrag.”

Mer aktuell information