Kulturskolan fortsätter att växa

Publicerad: 2020-10-15

På fyra år har Kulturskolan i Vingåker mer än fördubblat antal inskrivna elever. I dagsläget är 331 kursdeltagare inskrivna vilket skapar goda förutsättningar att nå målet att till läsår 21/22 ha 380 elever.

Kulturskolan har en bred verksamhet där kurskatalogen innehåller 47 olika ämnen vilka förekommer vid 179 tillfällen per vecka. Kurser inom trumpet, sång/kör, saxofon, piano, dans, film/animation, bild, gitarr och bas är några av de val som finns i kurskatalogen. Elever från lågstadiet till högstadiet samt några gymnasieelever besöker varje vecka Kulturskolan i deras nya lokaler på Slottsskolan 7-9.

– Det är oerhört glädjande att få vara med om den positiva utveckling som vi har haft på Kulturskolan i Vingåker. Det ligger ett hårt och systematiskt arbete bakom naturligtvis. Vi har kunnat bredda vår verksamhet, fått in nya medarbetare med nya visioner, ett gott och utvecklat samarbete med grundskolan med mera. Vi har också varit synliga för omvärlden på ett annat sätt vilket bidragit till att flera uppmärksammar oss. Vår nybyggda kulturskola är en riktig positiv upplevelse för både lärarteamet liksom för alla våra elever. Vi gläds mycket åt detta och är oerhört stolta att kunna erbjuda denna möjlighet till alla ungdomar i kommunen. Sist men inte minst är det lärarteamets insatser och målmedvetna arbete som möjliggjort vår fina utveckling, menar kulturskolechef Fred Sjöberg.

Utöver kursverksamhet anordnar Kulturskolan även konserter, workshops och höstlägret Dream Camp där ett 50-tal ungdomar under tre dagar ges möjlighet att vara kreativa tillsammans med olika aktörer inom sång, dans, film/animation med mera.

Mer aktuell information