Krisberedskapsvecka 11-17 maj

Publicerad: 2020-05-11

Krisberedskapsveckan är sedan 2017 en årlig informationskampanj framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Kampanjen syftar till att öka människors förståelse och förberedelse inför samhällskriser som till exempel extremt väder, IT-störningar och smitta.

 

Utifrån rådande pandemi är målen för Krisberedskapsveckan 2020 att skapa en känsla hos Sveriges invånare av att:

  • Allas insatser, ansträngningar och aktiva bidrag för att hantera en kris är nödvändiga, sedda och uppskattade. Insatserna bidrar till att vi bättre kommer att kunna klara oss igenom en svår kris nu och i framtiden.
  • Vi gör detta tillsammans – myndigheter, regioner, kommuner, organisationer och företag har ett stort ansvar, men alla vi som bor i vårt land har också ett ansvar. Det är tillsammans som vi klarar det här.
  • Ett gemensamt hot plockar fram de goda sidorna hos oss människor och stärker oss som samhälle och som kollektiv.

När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst.

Mitt i allt det svåra hjälper vi varandra och bidrar till att Sverige tar sig igenom krisen. Varje dag tas fina initiativ av privatpersoner, organisationer och företag. De förtjänar att lyftas fram.

instagram.com/dinsakerhet kan du hylla någon som gjort något litet eller stort, och se vad andra vill hylla. MSB bjuder också in omtyckta artister och ber dem hylla initiativ med egna liveframträdanden. Du kan även skicka en personlig hyllning till någon som bidrar till krishanteringen till sverigehyllar@msb.se.


Länkar

Krisinformation.se – krisinformation från svenska myndigheter
Här finns tips om hur du kan förbereda dig för olika händelser. Du hittar också information om samhällets beredskap, varningssystem, viktiga telefonnummer och annat du behöver veta om krisen skulle komma.

Dinsakerhet.se är en del i MSB:s förebyggande olycksarbete för privatpersoner
Webbplatsen ger tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. Webbplatsen ger dig också redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme. Här finns också tips om krisberedskap, det vill säga hur du ska kunna klara dig utan viktiga samhällsfunktioner som exempelvis vatten, värme, el och transporter under en kortare tid.

Fyra filmer om hemberedskap
MSB samarbetar med armbryterskan Heidi Andersson som visar enkla tips för hushållet inom områdena mat, vatten, värme och kommunikation. Du kan välja engelsk eller svensk text.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer
Broschyren skickades ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan 2018. Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger. Tyngdpunkten i innehållet ligger på hur människor kan förbereda sig för att kunna se till grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt.
krisinformation.se finns broschyren även på lättläst svenska, som ljudfil, teckenspråkstolkad samt på andra språk.

 

Mer aktuell information