Kompetensförsörjning – Integrationsinsatser i Södermanlands län år 2020

Publicerad: 2020-09-03

Behovet av arbetskraft med viss kompetens ökar i hela landet. Samtidigt ökar arbetslösheten, vilket har blivit särskilt tydligt under Coronapandemin. Den snabba omvandlingen i samhällsekonomin och arbetsmarknaden, har accentuerats och påskyndats av pandemin. I Södermanlands län märks det kanske mer än någon annanstans.

Denna förteckning visar på ett åskådligt och enkelt sätt många av de insatser som görs i länet för att främja kompetensförsörjningen.

Kompetensförsörjning – Integrationsinsatser i Södermanlands län år 2020

Mer aktuell information