Kommunfullmäktige 31 oktober

Publicerad: 2022-10-31

Måndag 31 oktober inleddes med utbildning för samtliga ledamöter i det nya kommunfullmäktige. Därefter hölls den nya mandatperiodens första kommunfullmäktige, lett av Lennart Andersson (KD) som ålderspresident.

Till kommunfullmäktiges presidium valdes Jim Lindström (M) till ordförande, Fredrik Andersson (M) förste vice ordförande och Glenn Christensen (S) till andre vice ordförande (sittandes från höger i bild).

Under detta kommunfullmäktige beslutades även om mandatperiodens nya kommunstyrelse. Charlotte Prennfors (M) är ny ordförande tillika kommunalråd, Robert Davidsson (C) förste vice ordförande och Anneli Bengtsson (S) andre viceordförande.

Till oppositionsrådposten, som är 95% av en heltid, valdes Anneli Bengtsson (S) (39%) och Robert Skoglund (S) (56%)

Övergången till nya kommunfullmäktige och kommunstyrelsen sker direkt efter beslut.

Val av presidium och ledamöter till valnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden sker vid nästkommande kommunfullmäktige den 28 november. Övergången till ny mandatperiod för nämnderna sker 1 januari 2023.

 

Mer aktuell information