Kommunfullmäktige 30 oktober

Publicerad: 2023-11-01

Måndag 30 oktober var det sammanträde i kommunfullmäktige. Dagordningen innehöll 26 punkter och spände över många områden. Sammanträdet tog närmare sju timmar och sportcenter med badhus var den fråga som debatterades längst. I dagordningen fanns också ämnen som till exempel

  • redovisning av arbetet med att byta ut brandposter
  • införande av ett utskott för frågor med jäv
  • revidering av ägardirektiven till de kommunala bolagen
  • delårsrapport

Dagordningen innehöll även svar på en motion om att begränsa möjligheten att spela olämpliga spel på elevdatorer. I underlaget från förvaltningen till svaret på motionen framgår att frågan kan delas in i två delar. Den ena är ur ett tekniskt perspektiv om vilka möjligheter det finns för att kunna förhindra spel på elevernas datorer. Den andra delen är ur ett pedagogiskt perspektiv där skolverksamheten behöver väga tekniska begränsningar mot möjligheten att lära eleverna att ta ansvar. Fullmäktige beslutade att bifalla motionen och gav i uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med barn- och utbildningsnämnden verka för att begränsa möjligheterna att kunna spela olämpliga spel på elevernas datorer.

Ett annat ärende på dagordningen handlade om vilken typ av kärl som kommunens hushåll ska använda inför att kommunerna från januari 2027 ska ha infört en möjlighet för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Fullmäktiges beslut blev att småhus ska ha två stycken fyrfackskärl. Mer information om vad förändringen kommer att innebära finns att läsa på Sörmland Vattens hemsida

Se måndagens kommunfullmäktige i sin helhet på vingaker.se

Mer aktuell information