Kommunfullmäktige 27 november

Publicerad: 2023-11-28

Måndag 27 november var det sammanträde i kommunfullmäktige. Det var bland annat flera debatter om kommunens tillämpning av barnkonventionen och om ett tidigare beslut från kommunfullmäktige om konstnärlig utsmyckning i samband med byggprojekt.

Andra punkter som togs upp var bland annat

  • svar på ett medborgarförslag om utbildning för kommunens medarbetare i HBTQI-frågor
  • svar på en motion om personalomsättning
  • svar på en motion om utbildning om härskartekniker
  • revidering av den politiska ledningens Strategiska inriktning för mandatperioden
  • revidering av kommunens styrmodell.

Ett annat beslut var att den kommunala skattesatsen nästa år ska vara 22,67 kronor per skattekrona, vilket innebär att den är oförändrad från i år. En skattekrona är 100 kronor beskattningsbar inkomst. Dessutom togs ett ändringsbeslut för kommunens budget utifrån sådant som har förändrats efter att budgeten beslutades i juni. Förändringarna handlade bland annat om ny skatteunderlagsprognos, ny pensionsskuldsprognos och förändringar av hyrorna för de kommunala verksamhetslokalerna (förskolor, skolor, äldreboende med flera).

I och med det här sammanträdet lämnar Anneli Bengtsson (S) efter många år alla sina politiska uppdrag utom platsen i kommunfullmäktige. Mötet avslutades med en avtackning av henne.

Se måndagens kommunfullmäktige i sin helhet

Det här var årets sista sammanträde för kommunfullmäktige. Protokollet kommer efter justering göras tillgängligt på kommunens hemsida. Nästa år samlas kommunfullmäktige sex gånger, varav den första blir den 19 februari.

Mer aktuell information