Kommunfullmäktige 17 juni

Publicerad: 2024-06-18

Igår hölls det sista sammanträdet i fullmäktige före sommaren. Bland annat behandlades fyra motioner med ett stort antal inlägg från ledamöterna i de som gällde distansarbete respektive vargfri kommun.

Andra punkter som togs upp var bland annat

  • Rapport över ekonomiskt utfall och prognos för året efter det första tertialet (period av fyra månader) samt vilka åtgärder respektive nämnd har och planerar att vidta för att nå en ekonomi i balans.
  • Förslag till ändring av kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter så att hundar tillåts vistas på badplatserna Vialabadet och Läppebadet, samt att de tillåts att bada på de allmänna badplatserna vid Vialabadets sydöstra strand (vid hopptornet) och Läppebadets västra strand året runt.
  • Förslag att införa en funktion för att motarbeta felaktiga utbetalningar inom socialförvaltningen, en så kallad FUT-handläggare.

Nästa sammanträde i fullmäktige är den 16 september.

Se måndagens kommunfullmäktige i sin helhet.

Mer aktuell information