Kommunfullmäktige 15 april

Publicerad: 2024-04-16

Måndag 15 april hölls årets första kommunfullmäktige. Dagordningen till sammanträdet innehöll 39 ärenden. Efter en inledande information där Samordningsförbundet RAR (Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser) berättade om sin verksamhet följde tio punkter utifrån medborgarförslag, motioner och interpellationer. De ämnen som avhandlades var till exempel skolmaten, hundbad, hundrastgårdar, hjortar i Högsjö och kostnadsfri frukost, där det sistnämnda var det som ledde till flest debattinlägg.

I ärendet om att inrätta en funktion som så kallad FUT-handläggare (Felaktiga UTbetalningar) på socialförvaltningen beslutades om återremiss. Det blev det också för ärendet om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda.

Andra frågor som väckte debatt gällde det stora ärendet om årsredovisningen för 2023 och det angränsande ärendet om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder. Efter en relativt lång diskussion beslutade fullmäktige både årsredovisningen och ansvarsfrihet.

Se måndagens kommunfullmäktige i sin helhet
Kommunfullmäktige 15 april webbsändning

Nästa sammanträde i fullmäktige är den 17 juni.

Mer aktuell information