Kommunalt driftbidrag till enskilda vägar – förlängd ansökningstid

Publicerad: 2023-01-20

Kommunfullmäktige beslutade 21 november 2021 att införa ett kommunalt årligt driftbidrag för enskilda vägar. Ett kommunalt driftbidrag kommer att betalas ut till de enskilda vägar som får statligt driftbidrag. Det kommunala bidraget uppgår till 10 % av det av staten utbetalade bidraget.

För att få kommunalt bidrag behöver vägföreningen varje år ansöka om bidrag. Årets ansökan ska göras under perioden 1 november till 31 december. Efter handläggning av ansökningar kommer beviljade bidrag att betalas ut i mars 2023.

Ansökningstiden förlängs till 1 mars 2023

Blankett för ansökan om bidrag för enskilda vägar

Välkommen med er ansökan om kommunalt driftbidrag!

KONTAKT
Lina Ljungqvist, trafikingenjör
0151-193 39
lina.ljungqvist@vingaker.se

 

Mer aktuell information