Kommunalt driftbidrag för enskilda vägar

Publicerad: 2024-05-13

Har din vägsamfällighet/förening ansökt om kommunalt driftbidrag för enskilda vägar? Beslut kring bidraget planeras att skickas ut till respektive samfällighet senast vecka 21. Preliminärt beräknas utbetalningarna kunna ske under juni.

 

 

Mer aktuell information