TACK för att du klipper häcken

Publicerad: 2023-09-01

Nu är det sista månaden i JAS (juli, augusti och september) där man vanligen beskär sina träd och buskar. Genom att klippa din häck skapar du förutom välmående växtlighet även goda förutsättningar för våra arbetsfordon att kunna ploga undan snön i vinter. Dessutom minskar risken för olyckor om växtlighet eller staket är maximalt 80 centimeter höga från marknivå vid infarter och korsningar.

Läs mer om hur du kan hindra att skymd sikt leder till olyckor på bostadsgator och vilket ansvar du som fastighetsägare har.

Mer aktuell information