Klipp häcken!

Publicerad: 2021-09-01

Vingåkers kommun genomför just nu en informationskampanj med fokus på siktlinjer i korsningar samt förberedelse inför den kommande snöröjningen. Syftet är att öka trafiksäkerheten och skapa goda förutsättningar för våra arbetsfordon att kunna ploga undan snön i vinter.

För att undvika olyckor finns det riktlinjer som säger att växtlighet får vara maximalt 80 centimeter höga från marknivå vid infarter och korsningar.

TACK för att du som fastighetsägare klipper dina buskar och träd vid korsningar och utfarter i enlighet med dessa riktlinjer och bidrar till ökad trafiksäkerhet samt underlättar snöröjning.

Mer information om riktlinjerna och vilket ansvar du som fastighetsägare har. 

Mer aktuell information