Aktuell information - Omsorg & StödNy anhörigsamordnare på plats

Nu finns anhörigsamordnare Maia Sievert på plats vid AnhörigCentrum. Välkommen att ta kontakt med anhörigsamordnaren för att som anhörig få stöd eller information. För tillfället endast förbokade besök på AnhörigCentrum….

Läs mer

2021-04-08

Patientsäkerhetsberättelse 2020

Vingåkers kommun är enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. Vårdgivaren upprättar årligen en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur…

Läs mer

2021-03-11

Stöd vid oro eller våld

När allt fler är hemma på grund av att försöka begränsa smittspridningen av covid-19 kan risken för psykisk ohälsa öka då många känner sig oroliga kring vad som sker. Frågor…

Läs mer

2021-01-18

Utdelning av sociala fondmedel

Är du intresserad av att söka fondmedel? Bondesson i Vannala donationsfond är en fond där ändamålet är att ge stöd till enskilda behövande personer/familjer i kommunen. Med behövande menas exempelvis…

Läs mer

2021-01-13