Aktuell information - Omsorg & StödNationella anhörigveckan

Vecka 40 uppmärksammas anhöriga under nationella anhörigdagen den 6 oktober och nationella anhörigveckan. Anhörigcentrum bjuder in till aktiviteter under veckan. Program för veckan och mer information om Anhörigcentrum.  

Läs mer

2021-09-13

Patientsäkerhetsberättelse 2020

Vingåkers kommun är enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. Vårdgivaren upprättar årligen en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur…

Läs mer

2021-03-11

Stöd vid oro eller våld

När allt fler är hemma på grund av att försöka begränsa smittspridningen av covid-19 kan risken för psykisk ohälsa öka då många känner sig oroliga kring vad som sker. Frågor…

Läs mer

2021-01-18

Utdelning av sociala fondmedel

Är du intresserad av att söka fondmedel? Bondesson i Vannala donationsfond är en fond där ändamålet är att ge stöd till enskilda behövande personer/familjer i kommunen. Med behövande menas exempelvis…

Läs mer

2021-01-13