Aktuell information - Omsorg & StödNytt program Anhörigcentrum

På Anhörigcentrum, Sävstaholmsvägen 32-34, har du möjlighet att delta i olika former av anhörigstöd. På Anhörigcentrum har du också möjlighet att träffa andra anhöriga som befinner sig i en liknande…

Läs mer

2022-04-28

Patientsäkerhetsberättelse 2021

Vingåkers kommun är enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. Vårdgivaren upprättar årligen en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur…

Läs mer

2022-03-02

Foto: Johan Klinthammar

Världsdagen för psykisk hälsa

Vingåkers och Katrineholms kommun uppmärksammar tillsammans Världsdagen för psykisk hälsa, som sker den 10 oktober varje år. I år blir den digital och pågår under en hel vecka, 10–17 oktober….

Läs mer

2021-10-07

Stöd vid oro eller våld

När allt fler är hemma på grund av att försöka begränsa smittspridningen av covid-19 kan risken för psykisk ohälsa öka då många känner sig oroliga kring vad som sker. Frågor…

Läs mer

2021-01-18