Aktuell information - Näringsliv & ArbeteARBETE PÅGÅR

Som ett led i näringslivsarbetet och beslutad näringslivsplan har vi tagit fram en med företagen överenskommen 5-punktsplan. Syftet är att skapa en samsyn över vad kommun, näringsliv och vad vi…

Läs mer

2022-07-11

Beslut om skyddsjakt

Länsstyrelsen beslutar att meddela tillstånd att i Vingåkers kommun, bedriva skyddsjakt efter 100 dovhjortar för att förebygga allvarlig skada på jordbruksgrödor. Tillståndet är giltigt till och med den 31 augusti…

Läs mer

2022-05-03

Näringslivsdagen 2022

Varmt välkommen till Näringslivsdagen 2022 på Safiren med fokus på framtid och hållbarhet! Årets talare är bland annat KFV:s kommunchefer. Talare och program uppdateras kontinuerligt. Antalet platser är begränsat. Närvaro…

Läs mer

2022-02-04