Aktuell information - IntegrationSpråkvän under pandemin

Pandemin påverkar oss alla men vi har hittat nya vägar och anpassar oss till rådande situation. De som anstränger sig att lära sig svenska drömmer om att prata fint och…

Läs mer

2021-03-19

HVB Fenix 10 år

Den 14 februari 2011 samlades tio entusiastiska personer på Hjortgränd 2. Det var deras första arbetsdag på HVB (Hem för vård eller boende) för ensamkommande flyktingbarn. Då fanns inte något…

Läs mer

2021-02-09

Projekt Hälsosamt liv

I samarbete med Region Sörmland har integrationsenheten startat projektet Hälsosamt liv. Vi har sett bland nya invånare under och efter deras etablering att många har hälsoproblem och många är sjukskrivna…

Läs mer

2020-10-19

Språkvän under pandemin

Hur går det med projekt Språkvän under covid-19? Sedan tre år bedriver kommunen projekt Språkvän vilket har lett till att cirka 120 personer, både nyanlända och etablerade svenskar, har fått…

Läs mer

2020-10-19