Aktuell information - IntegrationHVB Fenix 10 år

Den 14 februari 2011 samlades tio entusiastiska personer på Hjortgränd 2. Det var deras första arbetsdag på HVB (Hem för vård eller boende) för ensamkommande flyktingbarn. Då fanns inte något…

Läs mer

2021-02-09

Projekt Hälsosamt liv

I samarbete med Region Sörmland har integrationsenheten startat projektet Hälsosamt liv. Vi har sett bland nya invånare under och efter deras etablering att många har hälsoproblem och många är sjukskrivna…

Läs mer

2020-10-19

Språkvän under pandemin

Hur går det med projekt Språkvän under covid-19? Sedan tre år bedriver kommunen projekt Språkvän vilket har lett till att cirka 120 personer, både nyanlända och etablerade svenskar, har fått…

Läs mer

2020-10-19

trafikteori, nyaanlända, kvinnor

Trafikkunskaper för nyanlända

Projektet Trafikkunskaper för nyanlända erbjöd 20 teorilektioner till SFI-elever på lätt svenska. Syftet var att underlätta vägen till körkort för de nysvenskar som står nära ett arbete. I fredags 8…

Läs mer

2019-03-15