Aktuell information - Folkhälsa & SäkerhetInfluensatider

Influensa är en virussjukdom som är vanligast i Sverige under vinterhalvåret. Landstinget Sörmland vaccinerar från och med vecka 45 dig som tillhör en riskgrupp. Läs mer om vilka riskgrupperna är,…

Läs mer

2017-11-07