Aktuell information - Folkhälsa & SäkerhetLogotyp för framtidstro

Framtidstro

Enligt 2017 års länsövergripande undersökning Liv och hälsa ung är framtidstron bland unga, och särskilt tjejer, i Vingåker låg. Kommunstyrelsen har därför beslutat att avsätta 150 000 kr för insatser…

Läs mer

2018-10-23

Influensatider

Influensa är en virussjukdom som är vanligast i Sverige under vinterhalvåret. Landstinget Sörmland vaccinerar från och med vecka 45 dig som tillhör en riskgrupp. Läs mer om vilka riskgrupperna är,…

Läs mer

2017-11-07