Aktuell information - Bygga, bo & miljöSkyltning i Högsjö

Det har uppkommit önskemål om skyltning till olika platser som upplevs som svåra att hitta till i Högsjö. Önskemålen som kommit till Vingåkers kommun har bland annat kommit från arbetsgrupper…

Läs mer

2019-06-05