Aktuell information - Bygga, bo & miljöSamhällsbyggnad byter lokaler

Med flyttstart 20 augusti kommer Samhällsbyggnadsenheten flytta från kommunhuset på Parkvägen. De kommer att flytta in i Centrumhuset på Bondegatan 10 (SEB’s gamla lokaler). Här kommer du kunna träffa planarkitekt,…

Läs mer

2018-08-22

Badförbud hävt

[2017-06-19] Senaste provsvaren visar på låg förekomst av e-coli. Badförbudet hävs. [2017-06-14] Det har vid provtagning framkommit att Lytterstabadet har otjänligt badvatten, omprov tas idag 14 juni. Bad avrådes tillsvidare….

Läs mer

2017-06-14