Aktuell information - Bygga, bo & miljöBidrag till enskilda vägar 

Kommunfullmäktige har beslutat att återinföra ett kommunalt årligt driftbidrag för enskilda vägar från 2023. Kommunalt driftbidrag kommer att utgå till de enskilda vägar som får statligt bidrag. Bidrag till enskild…

Läs mer

2022-07-12

Vacker men farlig

Just nu görs en informationssatsning kring invasiva arter. Invasiva arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö där de sprider sig snabbt…

Läs mer

2022-04-28

Hämta sand mot halkan

Sandlådor för halkbekämpning finns på flera platser i kommunen. Vingåkers centralort – Parkeringen bakom badhuset, Storgatan 35 Högsjö – Parkeringen vid Coop, Hästhagsvägen 2 Österåker – Kyrkan, klockstapeln Kalkbrottsvillorna – Nedre gatan Baggetorp – Återvinningen…

Läs mer

2021-12-17

Klipp häcken!

Vingåkers kommun genomför just nu en informationskampanj med fokus på siktlinjer i korsningar samt förberedelse inför den kommande snöröjningen. Syftet är att öka trafiksäkerheten och skapa goda förutsättningar för våra…

Läs mer

2021-09-01