Aktuell information - Bygga, bo & miljöVattenskyddsområde Viren

Viren omfattas av förslag till vattenskyddsområde för Katrineholms vattentäkt. Sörmland Vatten AB håller med hjälp av konsult på att ta fram förslag till nytt vattenskyddsområde. På deras hemsida sormlandvatten.se kan…

Läs mer

2023-02-28