Jägaregatan stängs av för ledningsarbete den 26 augusti

Publicerad: 2019-08-16

Vecka 35 (26 augusti) eller 36 (2 september) stängs Jägaregatan av mellan Bergsgatan och Villagatan fram till årsskiftet.

Vattenledningen ska bytas ut på sträckan. Även ledningarna fram till tomtgräns kommer att bytas ut.  Se exakt sträcka på bilden. Fastighetsägare kommer kunna ta sig till och från sina fastigheter under arbetet och är informerade via Sörmland Vatten och Avfall AB. Ledningsarbetet utförs av entreprenör Skanska som planerar att starta arbetet under vecka 35 eller 36 och arbetet kommer pågå till årsskiftet.

Avstängning av vatten till fastigheten meddelas senast en dag innan via en lapp i brevlådan.
Schaktning på tomtmark kan förekomma, fastighetsägare kommer då bli kontaktad i god tid.

Kontaktpersoner kring arbetet:
Sörmland Vattens kundservice, telefon 0150-800 100, e-post kundservice@sormlandvatten.se
Marcus Gustafsson, Skanskas produktionschef, telefon 076-871 88 17
Jan Öberg, Skanskas arbetsledare, telefon 070-994 88 91

 

Mer aktuell information