Inventering av små avlopp runt sjön Viren

Publicerad: 2022-02-18

Under 2022 planerar Vingåkers kommun att inventera avloppsanläggningar i området runt sjön Viren. Inventeringen genomförs för att säkerställa att avloppsanläggningarna är utformade på ett godtagbart sätt ur miljö- och hälsosynpunkt och uppfyller dagens miljökrav. En skrivelse med information om inventeringen har skickats ut till de fastighetsägare som är berörda.

Mer information om små avlopp


Frågor?
Kontakta någon av handläggarna via e-post samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se eller under miljökontorets telefontider, vardagar 10.00-12.00.

Mattias Olausson, miljöinspektör, 0151-191 25
Karolina Hansson Rosta, miljöinspektör, 0151-191 73

Mer aktuell information