Integrationsenheten byter lokaler

Publicerad: 2022-05-13

Nu finns Integrationsenheten i Vingåker i Humlegårdens lokaler, på avdelning Vävaren. Gå in stora entrén till Humlegården och följ skyltning mot Vävaren/Integrationsenheten.

Integrationsenheten i Vingåker har som uppdrag att lotsa och stötta flyktingar som kommer till Vingåkers kommun. Det kan vara allt från att hjälpa till att fylla i blanketter till barnomsorgsplats, vägleda i arbetssökande till att ha utbildningar i samhällskunskap eller det svenska språket.

På plats på integrationsenheten finns Ahmed Gaal (arbetscoach), Hawa Hashim (flyktingstödjare), Angela Sidiqi (språkvän) och Liudmila Holm (områdeschef Integration).

Mer aktuell information